Obowiązek informacyjny

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ.U.UE.L.2016.119.1) (DALEJ "RODO") INFORMUJĘ, IŻ:

1. ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST BLUE CREATION - PIOTR ŁĄCZ SIEDZIBĄ W ODRANO WOLA, ADRES:UL. LAZUROWA 67, WPISANA DO WPISU DO EWIDENCJI PROWADZONEGO PRZEZ BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO POD NUMEREM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11243, NIP: 5291645499 (DALEJ "ADMINISTRATOR");

2. PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ W CELU OBSŁUGI PANI/PANA ZAPYTANIA NA PODSTAWIE UDZIELONEJ ZGODY.

3. ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH BĘDĄ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE PRZETWARZAJĄCE DANE W IMIENIU ADMINISTRATORA NA PODSTAWIE UMÓW POWIERZENIA (NP. HOSTINGODAWCA) ORAZ EWENTUALNIE WŁAŚCIWE ORGANY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA.

4. PANI/PANA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ;

5. PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO OBSŁUGI ZAPYTANIA.

6. W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU OKREŚLONE UPRAWNIENIA:

A. MA PANI/PAN PRAWO DO INFORMACJI, JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANI/PANA PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA ORAZ DO OTRZYMANIA KOPII TYCH DANYCH (TZW. PRAWO DOSTĘPU). WYDANIE PIERWSZEJ KOPII DANYCH JEST DARMOWE, ZA KOLEJNE ADMINISTRATOR MOŻE NALICZYĆ OPŁATĘ;

B. JEŻELI PRZETWARZANE DANE STANĄ SIĘ NIEAKTUALNE LUB NIEKOMPLETNE (LUB W INNY SPOSÓB NIEPOPRAWNE) MA PANI/PAN PRAWO ZAŻĄDAĆ ICH SPROSTOWANIA;

C. W PEWNYCH SYTUACJACH MOŻE PANI/PAN ZWRÓCIĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA O USUNIĘCIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, TJ. KIEDY DANE PRZESTANĄ BYĆ POTRZEBNE ADMINISTRATOROWI DO CELÓW, O KTÓRYCH PANIĄ/PANA INFORMOWAŁ; KIEDY COFNIE PANI/PAN ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH (O ILE ADMINISTRATOR NIE MA PRAWA PRZETWARZAĆ DANYCH NA INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ); JEŻELI DO PRZETWARZANIA DOSZŁOBY NIEZGODNIE Z PRAWEM; ALBO JEŚLI KONIECZNOŚĆ USUNIĘCIA DANYCH WYNIKA Z OBOWIĄZKU PRAWNEGO ADMINISTRATORA;

D. W PRZYPADKU, GDY PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA NA PODSTAWIE UDZIELONEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE ALBO W CELU WYKONANIA UMOWY ZAWARTEJ Z ADMINISTRATOREM, MA PANI/PAN PRAWO PRZENIEŚĆ SWOJE DANE DO INNEGO ADMINISTRATORA;

E. ADMINISTRATOR PRZETWARZA PANI/PANA DANE OSOBOWE M.IN. W CELU PROWADZENIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH DOTYCZĄCYCH JEGO PRODUKTÓW I USŁUG. PODSTAWĄ TAKIEGO PRZETWARZANIA JEST TZW. "PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA". W PRZYPADKU TAKIEGO PRZETWARZANIA MA PANI/PAN MOŻLIWOŚĆ WYRAŻENIA SPRZECIWU. W KONSEKWENCJI ADMINISTRATOR PRZESTANIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE W OPISANYM WYŻEJ CELU;

F. ABY PRZETWARZAĆ DANE W NIEKTÓRYCH CELACH ZWIĄZANYCH ZE SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRATOR POPROSIŁ PANI/PANA O ZGODĘ. ZGODA TA MOŻE BYĆ W DOWOLNYM MOMENCIE COFNIĘTA W WIADOMOŚCI MAILOWEJ WYSŁANEJ DO ADMINISTRATORA. BĘDZIE TO MIAŁO TEN SKUTEK, ŻE PRZETWARZANIE, KTÓRE DOKONANE ZOSTAŁO PRZED COFNIĘCIEM ZGODY NIE PRZESTANIE BYĆ ZGODNE Z PRAWEM, NATOMIAST PO COFNIĘCIU ZGODY ADMINISTRATOR NIE BĘDZIE PRZETWARZAŁ DANYCH W CELACH, DLA KTÓRYCH ZGODA BYŁA WYRAŻONA;

G. JEŚLI UZNA PANI/PAN, ŻE PRZETWARZANE DANE OSOBOWE SĄ NIEPRAWIDŁOWE, PRZETWARZANIE JEST NIEZGODNE Z PRAWEM LUB ADMINISTRATOR NIE POTRZEBUJE JUŻ OKREŚLONYCH DANYCH ALBO KIEDY WNIESIE PANI/PAN SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA, MOŻE PANI/PAN TAKŻE ZAŻĄDAĆ, ABY PRZEZ OKREŚLONY, POTRZEBNY CZAS (NP. SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DANYCH LUB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ) ADMINISTRATOR NIE DOKONYWAŁ NA DANYCH ŻADNYCH OPERACJI, A JEDYNIE JE PRZECHOWYWAŁ;

7. MA PANI/PAN PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, GDY UZNA PANI/PAN, IŻ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANA DOTYCZĄCYCH NARUSZA PRZEPISY RODO;

8. PODANIE PRZEZ PANIĄ/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST WARUNKIEM OBSŁUGI ZAPYTANIA.

Hanna Pawlak
Kierownik Sekretariatu Zarządu
Neonet
“Od 2013 roku korzystamy z oprogramowania Task Manager - programu do zarządzania zadaniami. Program Task Manager jest intuicyjnym, łatwym w obsłudze oraz bardzo pomocnym narzędziem w naszej codziennej pracy. Współpraca w ramach Task Managera układa się bardzo dobrze. Jednym z największych plusów jest otwartość firmy na wszelkie pomysły dotyczące funkcjonalności programu oraz szybka reakcja na zgłaszane uwagi. Dlatego możemy polecić program Task Manager jako efektywne, w pełni profesjonalne narzędzie ułatwiające codzienna pracę.”
Robert Zalewski
Współzałożyciel Wood Lark Group
WoodLark
“Wood Lark Group jest użytkownikiem programu Task Manager służącego do zarządzania zadaniami. Korzystanie z programu pozwoliło nam usprawnić wewnętrzne procesy. Na każdym etapie mogliśmy liczyć na profesjonalne wsparcie. Pragniemy podkreślić, że podczas naszej współpracy firma wykazywała elastyczność i otwartość na nasze oczekiwania. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić program Task Manager innym Klientom.”
Nie zwlekaj,
wypróbuj bezpłatnie program
do zarządzania zadaniami Task Manager
Wypróbuj za darmo
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij